Geboorte, aangifte

U heeft een baby gekregen! Binnen 3 dagen moet u aangifte doen van de geboorte bij de gemeente waar het kind is geboren. De gemeente maakt hiervan geboorteakte op. Dit is het bewijs dat uw kind geboren is. Het kind wordt na de geboorteaangifte opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP) en krijgt een Burgerservicenummer (BSN).

Wat zijn de mogelijkheden?

Binnen 3 dagen na de geboorte uw kind doet u persoonlijk aangifte in de gemeente waar het kind geboren is.

 • geboorte op maandag, aangifte uiterlijk donderdag.
 • geboorte op dinsdag, aangifte uiterlijk vrijdag.
 • geboorte op woensdag, aangifte uiterlijk maandag.
 • geboorte op donderdag, aangifte uiterlijk maandag.
 • geboorte op vrijdag, aangifte uiterlijk dinsdag.
 • geboorte op zaterdag, aangifte uiterlijk dinsdag.
 • geboorte op zondag, aangifte uiterlijk woensdag.

Wat zijn de voorwaarden?

 • het kind waarvan u aangifte doet, is geboren in de gemeente Oudewater
 • de aangifte wordt gedaan door:
  • de vader of moeder van het kind
  • mensen die bij de geboorte aanwezig waren (vriendin, opa of oma, etc.)
  • mensen bij wie de baby in de woning is geboren
  • het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar de baby is geboren

Als er niemand is die het kind mag aangeven, dan doet een ambtenaar van de gemeente de aangifte. De burgemeester wijst de ambtenaar aan.

Hoe melden/aanvragen?

Kom langs op het stadskantoor. Om wachttijden te voorkomen werken we op afspraak.

Plan uw afspraak in

 

 

Wat heb ik nodig?

 • geldig legitimatiebewijs van de persoon die aangifte doet
 • geldig legitimatiebewijs van de moeder
 • indien van toepassing, geboortebericht van de arts of verloskundige
 • bent u ongehuwd? Een afschrift van de erkenningsakte of het ingevulde toestemmingsformulier erkenning kind
 • u kunt uw trouw- of partnerschapsboekje meenemen. Dan wordt uw kind hierin bijgeschreven (is niet verplicht)

Kind geboren in lesbische relatie

De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben nemen het volgende document mee bij de aangifte:

Wat kost het?

Geen kosten

Hoe lang duurt het?

Het kind wordt direct in de Basisregistratie personen (BRP) ingeschreven.

Meer informatie

Geboorteaangifte na overlijden

Heeft uw kind enige tijd geleefd na de bevalling, maar is het voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is geboren). Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is overleden).

Keuze achternaam

Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kind krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Andere nationaliteit

Heeft uw pasgeboren kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kind krijgt. Dit hangt af van het namenrecht van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

Meer informatie: