Huishoudelijke hulp, aanvragen

Wanneer u als gevolg van uw handicap, ziekte of leeftijdsgerelateerde beperkingen problemen ondervindt bij het op orde houden en schoonhouden van uw woning, kan het Stadsteam Oudewater u hierbij soms helpen in de vorm huishoudelijke hulp.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • de gemeente regelt de hulp voor u: u vraagt zorg in natura aan. De gemeente Oudewater werkt hiervoor samen met een aantal aanbieders van zorg.
 • u regelt de hulp zelf: u vraagt een persoonsgebonden budget (PGB) aan. Met dit budget kunt u zelf hulp inkopen. U moet dan wel de werkgeversrol kunnen vervullen (zoals een administratie bijhouden). Voor het opzetten en bijhouden van de administratie kunt u hulp krijgen van de SVB (sociale verzekeringsbank) en Per Saldo.
 • soms wordt een arts ingeschakeld om uw mogelijkheden te beoordelen

Tijdens een gesprek kijkt het Stadsteam Oudewater namens de gemeente en de betrokken welzijnsorganisatie of u gebruik kunt maken van hulp van familie/vrienden/buren.

Wat zijn de voorwaarden?

 • u woont in de gemeente Oudewater
 • u kunt uw huishouden niet meer zelf doen
 • u heeft geen partner en/of inwonende kinderen die het huishouden voor u kunnen doen
 • uw partner heeft dusdanige beperkingen waardoor het huishouden niet wordt gedaan

Wat heb ik nodig?

 • geldig legitimatiebewijs
 • gegevens van u en uw eventuele partner
 • gegevens over uw woonsituatie
 • gegevens over de voorzieningen die u wilt aanvragen

Wat kost het?

U betaalt een eigen bijdrage voor de hulp in de huishouding. De hoogte van het bedrag dat u zelf moet betalen is afhankelijk van uw inkomen. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (centraal administratiekantoor).

Hoe lang duurt het?

6 weken na ondertekening van het ondesteuningsplan.

Meer informatie

Voor informatie en het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij het Stadsteam Oudewater