Incidentele festiviteiten, vergunning

Inrichtingen mogen incidentele festiviteiten organiseren waarbij de reguliere geluidsnormen niet van toepassing zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

 • 4 keer per jaar mogen inrichtingen incidentele festiviteiten organiseren
 • De gemeente moet minimaal twee weken voor de festiviteit ingelicht zijn
 • De gemeente beslist of de festiviteit wel of niet georganiseerd mag worden

Hoe melden/aanvragen?

Dit kan per brief

Wat heb ik nodig?

 • uw persoonlijke gegevens/ gegevens over de horeca-inrichting
 • gegevens over het evenement:
  • datum/plaats/tijdstip van het evenement
  • omschrijving van het evenement
  • reguliere openingstijden
  • verwacht aantal bezoekers
  • geluidsniveau
  • het schenken van alcohol buiten de inrichting
  • aanwezige personen voor contact met de hulpdiensten

Wat kost het?

Geen kosten.

Hoe lang duurt het?

Binnen 2 weken nemen wij een besluit op uw aanvraag.