Kiezerspas, aanvragen

Het kan handig zijn om in een andere gemeente te stemmen dan die waar u staat ingeschreven. In dat geval kunt u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Met de kiezerspas kunt u stemmen in heel Nederland.

Wat zijn de voorwaarden?

  • met een kiezerspas kunt u (net als met een stempas) geen kiezer buiten de gemeente Oudewater machtigen om namens u te stemmen.
  • u kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.
  • u kunt een kiezerspas mondeling aanvragen ná ontvangst van de stempas. U moet dan persoonlijk naar het standskantoor gaan waar u als kiezer staat geregistreerd. Daar toont u de stempas en uw geldige legitimatiebewijs.

Hoe melden/aanvragen?

Vul het aanvraagformulier (pdf) en kom langs op het stadskantoor. U kunt uw stempas omzetten in een kiezerspas bij de receptie/snelloket in de hal van het stadskantoor. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wat heb ik nodig?

Aan de balie:

  • stempas (als u deze al heeft ontvangen)
  • kopie geldig legitimatiebewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn

Hoe lang duurt het?

Aan de balie: u krijgt de kiezerspas direct mee