Kinderopvang, tegemoetkoming kosten

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Wat zijn de mogelijkheden?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Kinderopvangtoeslag vanuit de Rijksoverheid is er voor:

 • dagopvang (0-4 jaar)
 • buitenschoolse opvang (4-12 jaar)
 • gastouderopvang (0-12 jaar)

Maak een proefberekening om te kijken of en voor hoeveel kinderopvangtoeslag u in aanmerking komt.

Toeslag vanuit de gemeente:

Wat zijn de voorwaarden?

 • u werkt, volgt een opleiding of doorloopt een traject naar werk of volgt een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt voor u en uw partner.
 • als u beide werkt, heeft u recht op kinderopvangtoeslag.
 • uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
 • u ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
 • het kind staat op uw woonadres ingeschreven.
 • uw (gezamenlijk) inkomen is niet te hoog.
 • u heeft met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
 • het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • u of uw partner betaalt de kosten voor kinderopvang.
 • u en uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Hoe melden/aanvragen?

U vraagt Kinderopvangtoeslag aan op de website van de Belastingdienst. Peuteropvangtoeslag en toeslag Voor- en vroegschoolse educatie vraagt u aan bij de gemeente.

Wat heb ik nodig?

 • jaaropgaaf of loonstrook van u (en uw partner) (bij meerdere werkgevers: alle jaaropgaven of loonstroken)
 • een rekening of offerte van uw kinderopvanginstelling

Wat kost het?

Geen kosten