Kinderopvang/gastouderbureau, oprichten

In Nederland staan alle kinderopvanginstellingen, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureau's die aan kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang voldoen, in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De gemeente houdt dit register bij.

Wat zijn de voorwaarden?

  • voldoet uw centrum of bureau aan de eisen, dan wordt u door de gemeente opgenomen in het register. De GGD is belast met de controle op de naleving van de wettelijke kwaliteitseisen.
  • wanneer u gastouder wilt worden, kunt u zich inschrijven bij een gastouderbureau. Zij regelen de registratie in het register voor u.

Hoe melden/aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en stuur deze op naar de gemeente, zie contact.

Wat heb ik nodig?

  • gegevens betrokken gastouderbureau
  • gegevens gastouder
  • gegevens voorziening gastouderopvang