Kwijtschelding

Als u te weinig inkomen heeft, kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen. Deze aanvraag wordt behandeld door het externe bureau Cannock Chase Public BV.

Wat zijn de mogelijkheden?

Het is mogelijk om in een aantal gevallen kwijtschelding te ontvangen voor de volgende belastingsoorten:

  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • onroerendezaakbelasting

U komt in aanmerking voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding als uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt en u geen vermogen heeft zoals spaargeld of een auto.

De gemeente kan geen kwijtschelding  verlenen als:

  • u vermogen bezit in de vorm van een auto of andere materiële bezittingen met een waarde hoger dan € 2269
  • uit uw inkomen blijkt dat de belastingen kunnen worden voldaan
  • u een eigen bedrijf heeft
  • u ander vermogen heeft in de vorm van geldbedragen, effecten of andere waardepapieren
  • u een overwaarde heeft op de eigen woning (WOZ waarde hoger is dan de hypotheekschuld)

Wat zijn de voorwaarden?

Uw inkomen is niet te hoog:

Gezinssituatie Maandelijks inkomen,
excl. vakantiegeld
Maandelijks inkomen, excl. vakantiegeld
(voor
mensen die 65 jaar of ouder zijn)
Echtpaar/samenwonenden € 1334 € 1433
Alleenstaande ouder € 934 € 1049
Alleenstaand € 934 € 1049

Genoemde bedragen zijn slechts een indicatie. In sommige gevallen is een lager bedrag van toepassing, afhankelijk van uw woonsituatie of leeftijd.

Op het moment dat u uw aanvraag indient mag uw vermogen niet hoger zijn dan:

  • voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 11.880
  • voor alleenstaanden € 5.940

Hoe melden/aanvragen?

Vraag de kwijtschelding binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen aan. Gebruik daarvoor dit aanvraagformulier.

Met ingang van 1 januari 2017 beoordeelt en verwerkt het externe bureau Cannock Chase Public BV de kwijtscheldingsverzoeken voor de gemeente.

Meer informatie

Voor vragen en informatie over uw aanvraag kunt u een mail sturen naar het bureau Cannock Chase Public BV of u kunt telefonisch contact opnemen met Cannock Chase Public BV, telefoonnummer: 088 1168347