Leerlingenvervoer, vergoeding aanvragen

Kunt uw kind door zijn of haar beperking niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer naar school? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een vergoeding voor leerlingenvervoer.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • de gemeente betaalt een bijdrage per kilometer aan de ouders of
 • de gemeente betaalt de kosten voor het openbaar vervoer of
 • de gemeente regelt dat het kind met de taxi naar school kan

Wat zijn de voorwaarden?

Leerlingenvervoer is groepsvervoer van huis naar school en vice versa. Onder leerlingenvervoer valt niet:

 • vervoer naar kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, dagbehandeling of oppasadres
 • vervoer buiten de schooltijden, in vakanties en in de weekenden
 • vervoer naar een school die niet verder dan 6 kilometer van huis is

De regeling vervoerkosten geldt alleen voor leerlingen van:

 • het speciaal basisonderwijs
 • het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
 • het basisonderwijs*
 • het voortgezet onderwijs*

*Voor leerlingen van het basisonderwijs geldt de regeling alleen als de leerling een beperking heeft waardoor hij/zij niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen en/of er geen school is met een gewenste identiteit dichterbij dan 6 kilometer van huis.

*Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs (waaronder het praktijkonderwijs) geldt de regeling alleen als de leerling een beperking heeft waardoor hij/zij niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen.

Hoe melden/aanvragen?

Er bestaat zowel een aanvraagformulier (pdf) als een wijzigingsformulier (pdf). Vergeet niet de toelichting goed te lezen.

Wat heb ik nodig?

 • uw gegevens
 • gegevens van de school
 • Soms gegevens over de beperking bij het zelfstandig reizen met openbaar vervoer
 • in de toelichting op de vragen leest u welke documenten u bij uw aanvraag moet voegen

Wat kost het?

Soms vraagt de gemeente u om een inkomensafhankelijke bijdrage.

Hoe lang duurt het?

Tussentijdse aanvragen: 8 weken

Aanvragen voor het nieuwe schooljaar: deze moeten voor 1 juni binnen zijn. U ontvangt dan voor de zomervakantie een bericht.