Milieu activiteit, aanvragen/melden

Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Wat zijn de voorwaarden?

Welke bedrijven zijn vergunningsplichtig? Het Activiteitenbesluit onderscheidt drie typen bedrijven, afhankelijk van de mogelijke milieubelasting en de bedrijfsactiviteiten.

  • type A - de bedrijfsactiviteiten hebben weinig negatieve invloed op het milieu en deze bedrijven hoeven zich niet meer te melden
  • type B - deze bedrijven zijn niet meer vergunningplichtig maar ze hebben wel meldingsplicht. Dit zijn voornamelijk bedrijven die onder één van de oude branchegerichte milieubesluiten vielen (en niet type A zijn), en om bedrijven in de metaalelektrobranche
  • type C - deze bedrijven zijn en blijven vergunningplichtig maar voor een deel van hun activiteiten gelden de voorschriften van het Activiteitenbesluit

Hoe melden/aanvragen?

U regelt uw aanvraag digitaal via www.omgevingsloket.nl. Uw aanvraag regelt u digitaal via: www.omgevingsloket.nl. Om het formulier te kunnen invullen, heeft u een DigiD inlogcode nodig Wat is DigiD?

Hoe lang duurt het?

6 maanden

Meer informatie