Milieu-informatie aanvragen

De milieutaken heeft de gemeente Oudewater gedelegeerd aan de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).

Wat zijn de mogelijkheden?

U kunt bij de Omgevingsdienst terecht voor:

  • vergunningen op grond van de Wet milieubeheer (het gaat dan meestal om bedrijfsmatige activiteiten)
  • meldingen op grond van de Wet milieubeheer
  • meldingen op grond van het Besluit Bodemkwaliteit (grondtoepassing en dergelijke)
  • verkrijgen van bodeminformatie en het laten beoordelen van bodemonderzoeken
  • verkrijgen van informatie over geluidbelastingen en luchtkwaliteit
  • verkrijgen van informatie over het milieubeleid en toepassing van duurzame energie

Hoe melden/aanvragen?

Dien uw aanvraag in bij de Omgevingsdienst regio Utrecht.