Nederlandse nationaliteit aanvragen

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen via optie of naturalisatie.

Wat zijn de mogelijkheden?

Optie:

 • u neemt deel aan de naturalisatieceremonie
 • u legt de verklaring van verbondenheid af

Naturalisatie:

 • u volgt een inburgeringsexamen dat uitwijst of u voldoende bent ingeburgerd, u zich kunt redden in de maatschappij en behoorlijk Nederlands kunt spreken, lezen, schrijven en verstaan.
 • u neemt deel aan de naturalisatieceremonie
 • u legt de verklaring van verbondenheid af

Heeft u minderjarige kinderen? Dan komen zij misschien ook in aanmerking voor de Nederlandse nationaliteit. Informeer bij de gemeente aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Wat zijn de voorwaarden?

Optie:

De voorwaarden om Nederlander te worden via optie zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Neem contact op met de gemeente om te bespreken of u aan de voorwaarden voldoet.

Naturalisatie:

 • u bent meerderjarig
 • u woont 5 jaar onafgebroken in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning. Deze voorwaarde is niet altijd van kracht. Informeer bij de gemeente of deze voorwaarde in uw geval geldt
 • u bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving
 • er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland
 • u vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zede en nationale veiligheid van Nederland

Hoe melden/aanvragen?

Kom langs op het stadskantoor. Om wachttijden te voorkomen werken we op afspraak.

Plan uw afspraak in

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs
 • geldig verblijfsdocument
 • (gelegaliseerde) geboorteakte niet ouder dan 12 maanden
 • als minderjarige kinderen samen met u naturaliseren, moeten zij persoonlijk meekomen naar de afspraak

Wat kost het?

Meer informatie over de kosten (leges).

U komt in aanmerking voor verlaagd tarief als u in het bezit bent van een vergunning asiel onbepaalde tijd of als u in de BPR geregistreerd staat als staatloos

Let op: trekt u uw verzoek in of leidt uw verzoek tot een afwijzing, dan krijgt u de kosten niet terug betaald. Deze kosten zijn een bijdrage aan het onderzoek en beoordeling die de overheid maakt

Hoe lang duurt het?

De beoordeling en goedkeuring van uw verzoek duurt maximaal 1 jaar