Omgevingsvergunning brandveiligheid, aanvragen

Voor gebouwen met een publieke functie is vaak een omgevingsvergunning brandveiligheid nodig. Deze vergunning is bedoeld om de kans op brand en ongevallen bij brand te verkleinen.

Wat zijn de mogelijkheden?

De gemeente beoordeelt of u een omgevingsvergunning brandveiligheid nodig heeft. Hierbij wordt onder meer gekeken naar:

 • aantal personen dat in het bouwwerk verblijft
 • mate van zelfredzaamheid
 • mogelijkheid tot ontvluchting
 • aanwezigheid van gevaarlijke stoffen
 • beheersbaarheid van brand

Voor het gebruik van een tent bij evenementen is vaak een vergunning brandveilig gebruik tent nodig

Wat zijn de voorwaarden?

Er is meldingsplicht bij:

 • het verblijf van meer dan 50 personen in een gebouw/bouwwerk, met uitzondering van één- of meergezinswoningen en tunnels
 • het verhuren van kamers in een woning aan meer dan 1 huishouden en meer dan 4 personen
 • een wijziging op een eerder ingediende melding
 • strijdig gebruik van het Bouwbesluit, dat kan worden opgelost met gelijkwaardige voorstellen

Er is een vergunningplicht bij:

 • het bieden van nachtverblijf aan meer dan 10 personen (bedrijfsmatig óf in het kader van zorg)
 • het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 kinderen onder 12 jaar (zoals basisscholen / kinderdagverblijven)
 • het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of geestelijke handicap

Is geen van bovenstaande van toepassing? Dan hoeft u geen melding te doen of een vergunning aan te vragen. U hoort altijd te voldoen aan de algemene regels zoals gesteld in het Bouwbesluit.

Geen bouwwerk? Een object van tijdelijk of drijvend karakter (bijvoorbeeld een partyboot of feesttent) valt niet onder het begrip bouwwerk. Voor deze objecten is de brandbeveiligingsverordening van toepassing. Voor bijvoorbeeld tenten waar meer dan 50 personen tegelijkertijd verblijven vraagt u een tijdelijke gebruiksvergunning aan.

Hoe melden/aanvragen?

Het aanvragen van een vergunning kan digitaal via omgevingsloket.nl. Hiervoor vragen wij u in te loggen met uw DigiD inlogcode. Wat is DigiD?

Wat heb ik nodig?

Digitaal

 • DigiD inlogcode
 • plattegrond van iedere bouwlaag
 • situatietekening

Wat kost het?

Kosten aanvraag € 341,25

De kosten voor de aanvraag worden vermeerderd met de grootte van het oppervlakte: 

 • 0 tot 100 m2 € 408,25
 • 100 tot 500 m2 € 1.019,90
 • 500 tot 2.000 m2 € 1.631,60
 • 2.000 tot 5.000 m2 € 2.038,55
 • 5.0000 of meer € 2.450,60
 • Wijzigen van een gebruiksvergunning (per half uur werk) € 48,90

Met uitzondering van het wijzigen van een gebruiksvergunning, gelden voor charitatieve instellingen de helft van de hier genoemde kosten.

Hoe lang duurt het?

Een omgevingsvergunning brandveiligheid moet binnen redelijke termijn worden afgegeven. Omdat bij een gebouw vaak een aantal wijzigingen moet worden doorgevoerd, is geen exacte termijn te noemen voor de afgifte van de vergunning. Het object moet namelijk eerst brandvrij zijn bevonden.