Onroerende-zaakbelasting / WOZ

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vastgesteld. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de Onroerende Zaak Belastingen (OZB).

Wat zijn de mogelijkheden?

Woz- waarde opvragen

Het is nu ook mogelijk om naast de WOZ-waarde van uw eigen woning ook de WOZ-waarde van andere woningen op te vragen via het WOZ-waardeloket.

Alleen woningen

Bij  het opvragen van een WOZ-waarde worden alleen de WOZ-waarden van woningen zichtbaar gemaakt. Per sessie is een beperkt aantal woningen te bekijken. Bulkverstrekking van WOZ-waarden van woningen is nog niet toegestaan. De WOZ-waarden van bedrijfsruimten zijn niet openbaar.

Waardepeildatum 1 januari 2016

In het loket worden de nu geldende WOZ-waarden voor 2017 met waardepeildatum 1 januari 2016 getoond.

Hoe kan ik het taxatieverslag inzien?

U kunt met de knop onderaan deze pagina het taxatieverslag van uw woning online inzien. Alleen de persoon die op het aanslagbiljet staat vermeld, kan het taxatieverslag online bekijken.

Inhoud taxatieverslag

In het taxatieverslag kunt u zien hoe de WOZ-waarde van uw woning tot stand is gekomen en vindt u belangrijke informatie zoals de kadastrale oppervlakte van uw woning, inhoud van het hoofdgebouw, aanwezige bijgebouwen en het bouwjaar.

Taxatieverslag bedrijfspand

Bent u eigenaar of gebruiker van een bedrijfspand en wilt u het taxatieverslag van het bedrijfspand inzien? Neem telefonisch contact op met de gemeente.

Hoe melden/aanvragen?

Om het taxatieverslag in te zien heeft u uw DigiD inlogcode, persoonlijke gegevens en het biljetnummer van de aanslag nodig. Wat is DigiD?

Taxatieverslag inzien