Openbare inrichting exploiteren, vergunning aanvragen

Wanneer u een openbare inrichting overneemt, een nieuwe inrichting wilt vestigen of uw bestaande inrichting wilt veranderen of uitbreiden, heeft u een exploitatievergunning nodig.

Wat zijn de mogelijkheden?

Het is noodzakelijk dat u binnen 3 dagen schriftelijk aan de gemeente melding maakt:

 • als u een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of staakt
 • als u een bestaand bedrijf zo verandert dat het niet langer in overeenstemming is met de geldende vergunning

Wat zijn de voorwaarden?

Bij het exploiteren van een openbare inrichting heeft u te maken met diverse eisen:

 • uw plannen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan
 • de gemeente voert onder andere onderzoek uit naar het zedelijk gedrag van de exploitant en leidinggevende(n)
 • de gemeente toetst de inrichting aan de daarvoor geldende inrichtingseisen
 • Als u voor de oprichting van het bedrijf gaat (ver)bouwen is vaak ook een omgevingsvergunning nodig

Voor niet-commerciële openbare inrichtingen (sportkantines, buurthuizen e.d.) geldt: 

 • dat er een bestuursreglement moet zijn voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken
 • dat 2 leidinggevenden een Verklaring van Sociale Hygiëne dienen te hebben 

Hoe melden/aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u een afspraak inplannen. Voorafgaand aan de afspraak nemen wij contact met u op om uw vraag te bespreken zodat wij deze kunnen voorbereiden.

Plan uw afspraak in

 

 

Wat heb ik nodig?

 • geldig legitimatiebewijs van de exploitant en alle leidinggevenden
 • verklaring Sociale Hygiëne van de exploitant en alle leidinggevenden
 • een verklaring omtrent het gedrag (VOG) middels een door de gemeente te verstrekken formulier

Wat kost het?

 • Aanvragen van een exploitatievergunning € 81,15
 • Wijzigen van de exploitatievergunning € 30,15

Hoe lang duurt het?

12 weken

Meer informatie