Overlijden, aangifte

Na een overlijden is het noodzakelijk daarvan aangifte te doen in de gemeente van overlijden. Door de wet is hieraan geen termijn gesteld. Er is wel een termijn gesteld waarbinnen de begrafenis of crematie moet plaatsvinden. Hiervoor staan 6 werkdagen. De gemeente maakt bij aangifte van overlijden een document waarin zij toestemming geeft voor de uitvaart.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • is de overledene ingeschreven als inwoner van de gemeente Oudewater? Dan past de gemeente de gegevens van de overledene aan in de burgerlijke stand en de Basisregistratie personen (BRP).
  • staat de overledene niet in de gemeente Oudewater ingeschreven? Dan geeft de gemeente het overlijden door aan de gemeente waar de betreffende persoon staat ingeschreven.

Wat zijn de voorwaarden?

  • de betrokkene is overleden in de gemeente Oudewater
  • u mag aangifte doen als u persoonlijk op de hoogte bent van het overlijden. Meestal zorgt de uitvaartverzorger namens de nabestaanden voor aangifte van overlijden.

Hoe melden/aanvragen?

Voor aangifte van overlijden komt u langs op het stadskantoor. Om wachttijden te voorkomen werken we op afspraak. 

 

Plan uw afspraak in

Wat heb ik nodig?

  • een geldig legitimatiebewijs
  • verklaring van overlijden van de arts
  • doodsoorzaakverklaring
  • gegevens van de overledene
  • verlof tot begraven/cremeren

Wat kost het?

Een aangifte van overlijden is gratis.
Er zijn wel kosten verbonden aan een uittreksel van de overlijdensakte.

Hoe lang duurt het?

De gegevens van de overledene worden direct aangepast in de burgerlijke stand en de Basisregistratie personen (BRP). Het document waarmee de gemeente toestemming geeft voor de uitvaart, krijgt u direct bij de aangifte mee.