Peuteropvangtoeslag, aanvragen

Peuteropvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor peuteropvang. Tijdens schoolweken kunt u voor maximaal 5 uur per week peuteropvangtoeslag krijgen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Als u recht heeft op  peuteropvangtoeslag wordt een vast bedrag in 12 maandelijkse termijnen door de kinderopvangorganisatie in rekening gebracht en een vast bedrag peuteropvangtoeslag betaald door de gemeente. Het maakt niet uit of hier een vakantieperiode in valt.

Als de toeslag wordt toegekend, ontvangt u iedere maand € 75.Het maakt niet uit of hier een vakantieperiode in valt.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Uw kind is tussen 2,5 en 4 jaar.
 • U en uw kind staan ingeschreven in de gemeente Oudewater.
 • De peuteropvang locatie is in de gemeente Oudewater.
 • De peuteropvang locatie staat geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en voldoet aan de kwaliteitseisen voor dagopvang.
 • Werkt u beiden? Of werkt u als alleenstaande ouder? Dan heeft u geen recht op peuteropvangtoeslag van de gemeente, maar kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij het Rijk via www.belastingdienst.nl/toeslagen.
 • Daarnaast mag uw gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan € 80.000 op jaarbasis.
 • De peuteropvang toeslag voor 2016 is € 4,50 per uur.

Hoe melden/aanvragen?

Vul het aanvraagformulier (pdf) in en stuur deze op naar de gemeente, zie contactgegevens.

Wat heb ik nodig?

 • Aanvraagformulier
 • Kopie contract kinderopvang met startdatum, locatie en het aantal uur peuteropvang
 • Recent IB 60 formulier van beide ouders of verzorgers.
 • Is uw inkomen afgelopen jaar gewijzigd lever dan ook recente inkomensgegevens aan. Zoals toekenning WW of een salarisstrook.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten voor de aanvraag peuteropvang toeslag.

Hoe lang duurt het?

8 weken