Reclame op of aan uw pand, vergunning aanvragen

Als u reclame wilt aanbrengen aan, op of bij een pand, dan heeft u daarvoor in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Wat zijn de mogelijkheden?

U heeft alleen een vergunning nodig als:

 • het pand in een welstandsplichtig gebied ligt
 • het om een monument gaat
 • de te plaatsen reclame een bouwwerk is, zoals steigerdoeken in frame, lichtreclames aan de gevel, reclamezuilen en banieren

De regels rond het plaatsen van reclame staan in de reclamenota.

Hoe melden/aanvragen?

Uw aanvraag regelt u digitaal via: www.omgevingsloket.nl. Om het formulier te kunnen invullen, heeft u een DigiD inlogcode nodig (Wat is DigiD?). 

 • Als u reclame op een monument wilt plaatsen heeft u een omgevingsvergunning activiteit monument nodig.
 • Als u reclame gaat plaatsen die een bouwwerk is, heeft u een omgevingsvergunning activiteit bouwen nodig.

Wat heb ik nodig?

 • het aantal en de afmetingen van de reclame
 • de hoogte van de reclame, gemeten vanaf maaiveld tot de bovenkant
 • de te gebruiken materialen, kleuren en verlichting
 • de tekst van de reclame
 • een situatietekening

Wat kost het?

Basistarief voor de reclamevergunning: € 61,80.

Mogelijk heeft u ook een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument en/of voor het bouwen nodig. De kosten hiervoor worden bij het basistarief voor de reclamevergunning opgeteld.

Hoe lang duurt het?

 • reguliere procedure: 8 weken
 • uitgebreide procedure: 26 weken

Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van het project.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen:

 • u kunt zelf online een afspraak inplannen.
 • of u kunt bellen voor een afspraak via het nummer 14 0348

Als u zelf een afspraak inplant nemen wij vooraf contact met u op om uw vraag te bespreken zodat wij deze kunnen voorbereiden.