Rioolverstopping, melden

Als een rioolaansluiting in huis verstopt raakt, kunt u daarvan melding doen bij de gemeente of bij een loodgietersbedrijf.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • de overlast wordt veroorzaakt door een verstopping in het riool onder uw huis
 • de overlast wordt veroorzaakt door een verstopping in het openbare riool

Wat zijn de voorwaarden?

 • om te achterhalen waar de verstopping zich bevindt, moet u het ontstoppingsstuk rondom de grens van uw perceel laten opgraven.
 • als het waterpeil daar lager is dan in het pand, dan zit de verstopping niet in het gemeenteriool, maar in de riolering die hoort bij het pand.
 • als het waterpeil even hoog is als in het pand, dan zit de verstopping in het gemeentelijk riool
 • als u meldt dat de verstopping zich bevindt in het gemeentelijk riool en dit achteraf niet zo blijkt te zijn, dan zijn de kosten voor het ontstoppen voor rekening van de eigenaar van het pand.

Hoe melden/aanvragen?

  • Als de overlast wordt veroorzaakt door een verstopping in het riool onder uw huis, dan kunt u de melden bij een loodgietersbedrijf.
  • Als de overlast wordt veroorzaakt door een verstopping in het gemeentelijk riool, dan kunt u dit melden via de onderstaande knop. Hiervoor vragen wij u in te loggen met uw DigiD inlogcode. Wat is DigiD?

Formulier Melding Openbare Ruimte

Wat heb ik nodig?

 • uw gegevens
 • gegevens over de melding
 • gegevens over de locatie
 • eventuele bijlage(n)

Wat kost het?

 • ligt het verstopte riool in de openbare weg? Dan komen de kosten voor het ontstoppen voor rekening van de gemeente.
 • ligt het verstopte riool binnen de perceelgrens van uw woning? Dan komen de kosten voor uw eigen rekening of voor rekening van de verhuurder van het pand.

Hoe lang duurt het?

5 werkdagen

Meer informatie

Voorkom verstoppingen door geïnformeerd te zijn wat wel en niet door het riool gespoeld mag worden. Kijk op http://www.riool.net/