Aansprakelijk stellen voor schade

Als u van mening bent dat de gemeente verantwoordelijk gesteld kan worden voor schade, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • een schadeclaim moet altijd schriftelijk worden ingediend
 • u richt uw schadeclaim aan college van burgemeester en wethouders
 • u moet kunnen aantonen dat er daadwerkelijk schade is
 • u moet kunnen aantonen dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt
 • houd er rekening mee dat de verzekeraar van de gemeente uw schade wil bekijken en taxeren. Als de verzekeraar de schade niet meer kan taxeren, kan dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding.

Hoe melden/aanvragen?

U dient uw schadeclaim schriftelijk in bij de gemeente.

Wat heb ik nodig?

 • uw naam, adres en woonplaats
 • datum van de schade
 • beschrijving van de schade
 • toedracht van de schade
 • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • bedrag van de schade. Dit mag een schatting zijn
 • kopieën van rekeningen of offertes
 • niet verplicht maar wel ter ondersteuning van uw zaak kunt u meesturen: namen of verklaringen van getuigen, foto’s of situatieschetsen.

Wat kost het?

Geen kosten

Meer informatie

Als de verzekeraar uw claim namens de gemeente afwijst of als u het niet eens bent met de schadevergoeding, dan kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. Doe dat binnen 6 weken na dagtekening van het bericht. U doet dat schriftelijk bij de verzekeraar en u vermeldt in de brief de reden van uw bezwaar.