Scootmobiel of aangepaste fiets, aanvragen

Als u slecht ter been bent en u zich moeilijk kunt verplaatsen dan kan de gemeente u ondersteunen in de vorm van een scootmobiel of een aangepaste fiets.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • de verstrekking kan zijn in bruikleen of als eigendom
  • er zijn verschillende soorten scootmobielen en aangepaste fietsen. Informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden.
  • soms wordt een arts ingeschakeld om uw mogelijkheden te beoordelen.

Voordat de mogelijkheden voor een scootmobiel of aangepaste fiets worden onderzocht, kijken gemeente en de betrokken welzijnsorganisatie eerst of u gebruik kunt maken van andere (collectieve) vervoersmogelijkheden.

Wat zijn de voorwaarden?

  • u bent inwoner van de gemeente Oudewater
  • u kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer omdat u zich moeilijk kunt verplaatsen
  • de aanvraag wordt gedaan voordat u het vervoermiddel heeft aangeschaft.
  • soms wordt een arts of een medisch adviesbureau (argonaut) ingeschakeld
  • soms wordt met scootmobiellessen bekeken of u over voldoende vaardigheden beschikt om de scootmobiel te besturen en hiermee veilig aan het verkeer kunt deelnemen.
  • bestuurders van een scootmobiel mogen gebruik maken van het trottoir, voetpad, fietspad en de rijbaan.

Wat heb ik nodig?

  • geldig legitimatiebewijs

Wat kost het?

Indien cliënt een toekenning krijgt voor een scootmobiel dan wordt hiervoor een eigen bijdrage opgelegd vanaf 1 januari 2011. Ook de extra aanpassingen worden meegenomen voor de berekening eigen bijdrage.
Deze eigen bijdrage wordt opgelegd door het CAK en de hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen van 2 jaar eerder. De eigen bijdrage geldt voor een periode van 3 jaar (39 keer een 4-wekelijkse periode). http://www.cak.nl

Hoe lang duurt het?

8 weken