Sluitingsuur horecabedrijven, ontheffing aanvragen

Openings- en sluitingstijden zijn opgenomen in artikel 2:29 APV. Wilt u van deze tijden afwijken, dan is daarvoor een ontheffing nodig. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • u doet uw aanvraag 8 weken voorafgaand aan de datum waarop u wilt starten met andere openingstijden.
 • bij de beoordeling van uw aanvraag kijkt de gemeente in hoeverre de openstelling invloed heeft op de openbare orde of het woon- en leefklimaat in de omgeving.

Hoe melden/aanvragen?

Dien uw aanvraag schriftelijk in bij de gemeente, zie contactgegevens.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen. Als u zelf een afspraak inplant nemen wij vooraf contact met u op om uw vraag te bespreken zodat wij deze kunnen voorbereiden.

Plan een afspraak in

 

 

Wat heb ik nodig?

 • naam horecabedrijf
 • uw naam en de naam van de leidinggevende
 • adres horecabedrijf
 • telefoon
 • eventueel e-mailadres
 • datum waar op u open wilt zijn
 • tijden waarop u open wilt zijn
 • Reden waarom u langer open wilt zijn

Wat kost het?

Kosten ontheffing sluitingstijd

 • één dag of dagdeel € 17,75
 • één maand € 30,15
 • één kwartaal € 60,30
 • één jaar € 150,40

Hoe lang duurt het?

8 weken