Starterslening, aanvragen

Starters die in Oudewater een huis willen kopen hebben het moeilijk. Dat komt doordat zij te maken hebben met flexibele arbeidscontracten, strengere eisen van hypotheekverstrekkers, en hogere studieschulden (vanwege het afschaffen van de basisbeurs). Met de Starterslening wil Oudewater jonge mensen in staat stellen om toch in Oudewater te komen wonen. Dat is niet alleen in het belang van deze kwetsbare groep woningzoekenden, maar ook in het belang van een vitale stad.  

Wat zijn de voorwaarden?

  • u woont minimaal 1 jaar in Oudewater. Of u heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 4 jaar in Oudewater gewoond.
  • op de dag van ontvangst van de aanvraag bij SVn, bent u maximaal 40 jaar oud.
  • u koopt voor het eerst een woning.
  • u gaat de woning waarvoor u een starterslening aanvraagt, zelf bewonen
  • de eerste hypotheek op de betreffende woning wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie.
  • de woning die u wilt kopen staat in de gemeente Oudewater en de totale verwervingskosten maximaal € 225.000. Dit bedrag is de koopsom inclusief alle kosten die u maakt om de woning te kopen, zoals de kosten van de notaris, financieringskosten en overdrachtsbelasting.
  • de verkoper draagt bij aan de kosten van de starterslening. Het bedrag wat de verkoper moet betalen is maximaal € 3.000. Daarvoor vult u het formulier overeenkomst bijdrage Starterslening in.
  • de lening is maximaal 20% van de kosten die u maakt bij het kopen van een woning. U kunt maximaal € 30.000 lenen.
  • u kunt de lening alleen krijgen als de gemeente voldoende budget heeft.

De starterslening verandert. Als u na 30 september 2016 een Starterslening aanvraagt, ontvangt u van SVn een offerte met gewijzigde voorwaarden. Meer informatie over de over de gewijzigde starterslening.

Hoe melden/aanvragen?

Vul het belangstellendenformulier (pdf) in en stuur het op naar de gemeente, zie contactgegevens

Wat heb ik nodig?

Meer informatie