Subsidie, aanvragen

Gemeente Oudewater stelt subsidies beschikbaar voor activiteiten op het gebied van sport, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sociaal-cultureel werk, educatie, recreatie en toerisme.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • Een budgetsubsidie is een vorm van subsidiëring waarbij vooraf door de gemeente Oudewater voor een bepaalde periode een maximum bedrag aan financiële middelen ten behoeve van een zeker niveau van activiteiten en/of prestaties wordt toegekend.
  • Een incidentele subsidie is een vorm van subsidiëring waarbij door de gemeente Oudewater voor de periode van maximaal 1 jaar, of voor een éénmalige gebeurtenis, een maximum bedrag aan financiële middelen wordt toegekend ten behoeve van een bepaald niveau van activiteiten en of prestaties.

Wat zijn de voorwaarden?

  • de aanvraag moet voor 1 juni worden ingediend
  • u moet de gemeente tussentijds rapporteren over de activiteiten van uw organisatie

Hoe melden/aanvragen?

Stuur uw subsidieaanvraag naar stadskantoor@oudewater.nl

Wat heb ik nodig?

  • Activiteitenplan, met motivering
  • Begroting

Bij subsidies hoger dan € 50.000 ook de volgende stukken:

  • De balans van het voorgaande jaar met toelichting
  • Plan waarin staat welke voorzieningen worden getroffen voor welke doeleinden en tot welk bedrag

Wat kost het?

Geen kosten