Tijdelijk verblijf in Nederland

Als u in Nederland wilt verblijven heeft u in veel gevallen een visum of een machtiging nodig. Dit geldt niet voor onderdanen van landen van de Europese Unie. Zij kunnen met een geldig paspoort of identiteitskaart in Nederland verblijven.

Wat zijn de mogelijkheden?

Kort verblijf
U verblijft korter dan 3 maanden in Nederland. Als u geen onderdaan bent van een land dat behoort tot de Europese Unie dan heeft u een visum nodig.

Lang verblijf
U verblijft langer dan 3 maanden in Nederland.  Als u geen onderdaan bent van een land dat behoort tot de Europese Unie moet u in het bezit zijn van een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV).

Wat zijn de voorwaarden?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat na of u aan de voorwaarden voldoet voor een visum of een machtiging tot voorlopig verblijf.

Hoe melden/aanvragen?

  • Een visum vraagt u aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont.
  • Een machtiging tot voorlopig verblijf kunt u aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wat heb ik nodig?

  • geldig paspoort
  • garantverklaring nodig van de persoon die garant staat. De handtekening onder de verklaring dient gelegaliseerd te worden.

Hoe lang duurt het?

3 maanden