Urgentieverklaring woning, aanvragen

Heeft u dringend een woning nodig? Dan kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij het vinden van woonruimte.

Wat zijn de voorwaarden?

U krijgt alleen een urgentieverklaring onder bijzondere omstandigheden, zoals:

  • uw huis wordt gesloopt
  • echtscheiding, met inwonende kinderen
  • medische redenen
  • Mantelzorg
  • financiële reden
  • een urgentieverklaring is 6 maanden geldig. Dit betekent dat u 6 maanden kunt reageren op een woning. Uw reactie krijgt daarbij voorrang.

Hoe melden/aanvragen?

Urgentiewijzer raadplegen

 

 

Raadpleeg de urgentiewijzer om te kijken of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Wanneer u denkt in aanmerking komt neemt u contact op met Woningbouwvereniging Oudewater. In een gesprek schatten zij in of u in aanmerking komt voor urgentie. U beslist dan zelf of u wel of geen aanvraag wilt indienen. Stichting Urgentieverlening West Utrecht behandeld uw urgentieaanvraag.

Wat heb ik nodig?

Bewijs waaruit blijkt dat u met urgentie een woning nodig heeft.

Wat kost het?

€ 150

Hoe lang duurt het?

1 tot 2 maanden