Vaderschap, ontkenning

Ontkenning van het vaderschap wordt vastgesteld door een gerechtelijke uitspraak en betekent dat alle familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en de vader worden ontkend. In één specifieke uitzondering is een verklaring bij de gemeente voldoende.

Wat zijn de mogelijkheden?

Zowel vader, moeder als kind kunnen een verzoek tot ontkenning van het vaderschap indienen. De ontkenning werkt terug tot de geboorte.

Wat zijn de voorwaarden?

Bij het ontkennen van vaderschap van uw overleden echtgenoot zijn er drie voorwaarden:

  • uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind
  • u leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot óf u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed
  • u kunt dit doen tot één jaar na de geboorte van het kind

Voor alle andere gevallen zijn er geen specifieke voorwaarden gesteld.

Hoe melden/aanvragen?

U kunt een verzoek tot ontkenning indienen bij de rechtbank. In het geval van het ontkennen van vaderschap van uw overleden echtgenoot kunt u een verklaring afleggen bij de gemeente.

Wat heb ik nodig?

Voor het afleggen van een verklaring bij de gemeente heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • geboorteakte kind
  • overlijdensakte vader

Let op! Was u al hertrouwd toen uw kind geboren werd? Dan wordt uw nieuwe echtgenoot door de verklaring wettelijk de vader van het kind.

Meer informatie

Een advocaat kan u meer informatie verstrekken over het verloop van de procedure. Dit geldt in alle gevallen waarbij niet de vaderschap van uw overleden echtgenoot wordt ontkent.