Verblijfsvergunning, aanvragen

Elke in Nederland verblijvende vreemdeling heeft een verblijfsdocument nodig. U bent vreemdeling als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld.
 
Een uitzondering zijn onderdanen van EU-, of EER-landen of Zwitserland (en hun familieleden). Deze vreemdelingen hebben geen bewijs van rechtmatig verblijf nodig.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier
  • verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier
  • verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel
  • verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel
  • eventuele aantekening in het paspoort voor gemeenschapsonderdanen

Uitleg over de verschillende verblijfsvergunningen en de voorwaarden vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wat zijn de voorwaarden?

De procedure die u moet doorlopen om een verblijfsvergunning te krijgen, hangt af van veel factoren. Meestal moet u eerst een aanvraag indienen voor een speciaal visum: een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). 

Hoe melden/aanvragen?

Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vindt u alle informatie over de aanvraagprocedure en de voorwaarden voor het krijgen van een verblijfsvergunning.