Vergoeding bij te laat besluit

Wanneer de gemeente te laat een besluit neemt, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • nadat u de gemeente een ingebrekestelling stuurt heeft de gemeente twee weken om het besluit te nemen
  • neemt de gemeente niet binnen twee weken een besluit, dan betaalt de gemeente u een dwangsom voor iedere dag dat het besluit uitblijft
  • het maximum aantal dagen dat de gemeente een dwangsom betaalt is 42
  • het maximumbedrag dat de gemeente betaalt is € 1260. De eerste 14 dagen ontvang u € 20 per dag, de volgende 14 dagen € 30 en daarna € 40 per dag.
  • u kunt in beroep gaan als de gemeente te laat is met een beslissing op uw aanvraag. U moet hiervoor eerst een ingebrekestelling hebben opgestuurd. Dat is een brief waarin u aangeeft dat de gemeente te laat is met haar beslissing. Als u na twee weken geen besluit heeft, kunt u in beroep gaan. U moet dan wel griffierechten betalen.
  • u kunt in beroep gaan als u de maximale vergoeding heeft ontvangen, maar er nog steeds geen besluit is genomen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • de beslistermijn is daadwerkelijk verlopen
  • u dient een schriftelijke ingebrekestelling in. Dit is een brief waarin u aangeeft dat de gemeente te laat is met haar beslissing.
  • u dient de ingebrekestelling binnen een redelijk termijn in (dus bijvoorbeeld niet een jaar later)
  • u bent belanghebbende

Hoe melden/aanvragen?

Stuur dit formulier (pdf) naar de gemeente. Het adres vindt u onder contactgegevens

Wat heb ik nodig?

Geef aan om welk besluit het gaat.

Wat kost het?

Geen kosten

Hoe lang duurt het?

Als de gemeente binnen 2 weken het besluit alsnog neemt, heeft u geen recht op een vergoeding. Is de gemeente later met het besluit, dan laat de gemeente u weten hoe hoog de vergoeding is. Binnen 6 weken wordt het juiste bedrag op uw rekening gestort.