Verhuizing, doorgeven

Als u gaat verhuizen vragen wij u dit 5 dagen voor vertrek door te geven aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens aan in de basisregistratie personen (BRP).

Wat zijn de mogelijkheden?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • een gemachtigde met een door u ondertekende machtiging en een kopie van úw legitimatiebewijs

Wat zijn de voorwaarden?

 • 5 dagen voor vertrek van uw oude adres, geeft u uw nieuwe adresgegevens door aan de gemeente
 • u verhuist binnen de gemeente Oudewater
 • u verhuist van een andere gemeente naar de gemeente Oudewater
 • u kunt zich ook inschrijven op een briefadres. Hiervoor gelden andere voorwaarden
 • verhuisd u naar een adres waar al iemand staat ingeschreven, dan heeft de gemeente toestemming nodig van de perso(o)n(en) die al woonachtig zijn op dat adres. Hiervoor maakt u gebruik van het formulier toestemming inwoning.

Hoe melden/aanvragen?

Hiervoor vragen wij u in te loggen met uw DigiD inlogcode. Wat is DigiD?

Verhuizing doorgeven

 

 

Of kom langs op het stadskantoor. Om wachttijden te voorkomen werken wij op afspraak.

Plan uw afspraak in

Wat heb ik nodig?

Digitaal

 • DigiD inlogcode
 • nieuwe adresgegevens

Persoonlijk

 • geldig legitimatiebewijs

Wat kost het?

Geen kosten

Hoe lang duurt het?

5 werkdagen