Verhuizing naar het buitenland, melden

Gaat u emigreren naar het buitenland? U kunt hiervan niet eerder dan 5 dagen voor vertrek aangifte doen. De gemeente schrijft u uit op het oude adres. Dit gebeurt 5 dagen voor vertrek. Uw vertrek naar het buitenland wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties.

Wat zijn de mogelijkheden?

De volgende personen mogen een verhuizing naar het buitenland doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • een gemachtigde met een door u ondertekende machtiging en een kopie van úw legitimatiebewijs

Wat zijn de voorwaarden?

 • u geeft uw verhuizing naar het buitenland door als u langer dan 8 maanden in een jaar in het buitenland gaat verblijven. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn.
 • bij de aangifte moet u uw nieuwe adres in het buitenland vermelden. Hebt u geen adres in het buitenland? Dan moet u uw verblijfadres opgeven (bijvoorbeeld het adres van een hotel, familie of kennis).

Hoe melden/aanvragen?

Hiervoor vragen wij u in te loggen met uw DigiD inlogcode. Wat is DigiD?

 Aanvragen met DigiD  

Of kom langs op het stadskantoor. Om wachttijden te voorkomen werken wij op afspraak.  

 Plan uw afspraak in  

Wat heb ik nodig?

Digitaal

 • DigiD inlogcode
 • nieuwe adresgegevens
 • gegevens van eventuele meeverhuizende partner en/of kinderen

Persoonlijk

 • geldig legitimatiebewijs
 • nieuwe adresgegevens
 • gegevens van eventuele meeverhuizende partner en/of kinderen
 • bij minderjarige kinderen waarvan de ouders zijn gescheiden, of bij pleegkinderen: een kopie van de voogdijbeschikking of verklaring van ouderlijk gezag

Wat kost het?

Geen kosten

Hoe lang duurt het?

De aangifte wordt verwerkt op de dag dat u aangifte komt doen.

Meer informatie