Verklaring omtrent het gedrag, aanvragen

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) of een bewijs van goed gedrag, is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties).
 • U kunt een VOG online aanvragen of aan het loket op het gemeentehuis in de plaats waar u staat ingeschreven. Digitaal aanvragen is sneller en goedkoper.

Wat zijn de voorwaarden?

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Oudewater

Hoe melden/aanvragen?

Digitaal

Vraag de VOG samen aan met uw werkgever. Uw werkgever start de aanvraag door in te loggen met eHerkenning. De werkgever vult de gegevens van de werkgever in. Na het invullen ontvangt u een e-mail met een link naar de website om de aanvraag af te ronden. Hiervoor moet u inloggen met Digid. Wat is DigiD?

Vul het aanvraagformulier in

 

 

Of kom langs op het stadskantoor. Om wachttijden te voorkomen werken we op afspraak.

Plan uw afspraak in

Wat heb ik nodig?

Digitaal

 • eHerkenning
 • DigiD inlogcode
 • Burger Service Nummer
 • E-mail adres

Aan de balie

 • geldig legitimatiebewijs
 • ingevuld aanvraagformulier
 • bij machtiging: legitimatiebewijs van de aanvrager en gemachtigde en een ondertekende machtigingsbrief waarin u vermeldt wie u toestemming geeft om namens u de aanvraag in te dienen.
 • werkgever in het buitenland: brief waaruit blijkt dat u de verklaring nodig heeft en de gegevens van de toekomstige werkgever. 

Wat kost het?

 • Digitaal €33,85
 • Aan de balie €41,35

Hoe lang duurt het?

Binnen 4 weken krijgt u het document van het Ministerie van Veiligheid en Justitie thuisgestuurd.

Meer informatie