Vervangende stempas, aanvragen

Met uw stempas brengt u uw stem uit voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017. Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 1 maart 2017 de oproep om te stemmen thuisgestuurd. Om te kunnen stemmen is een stempas nodig. Kiesgerechtigden ontvangen deze van de Burgemeester.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Oudewater stemmen. Op uw stempas staat het adres van het stembureau het dichtst bij u in de buurt, maar u mag zelf kiezen in welk stembureau binnen Oudewater u uw stem uitbrengt. Als u een kiezerspas aanvraagt, kunt u binnen de grenzen van Nederland stemmen.
 • bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht
 • u staat op 30 januari 2017 ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Oudewater. De stempas wordt verzonden naar het adres waarop u staat ingeschreven op deze datum.
 • als u dakloos bent, staat u mogelijk niet in de BRP ingeschreven. U ontvangt dan geen stempas en kunt dus niet stemmen.
 • staat u als dakloze wel in de BRP ingeschreven, dan kunt u contact opnemen met Bureau Verkiezingen van de gemeente waar u staat ingeschreven over het ontvangen/ophalen van uw stempas.

Hoe melden/aanvragen?

 U hoeft niets te doen. Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 1 maart 2017 op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen. Als u ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of uw stempas bent verloren, kunt u een vervangende stempas aanvragen.

 • schriftelijk (alleen via e-mail): tot uiterlijk 10 maart 2017. Stuur een e-mail naar: burgerzaken@oudewater.nl en vermeld uw burgerservicenummer (BSN), naam en telefoonnummer.
 • aan de balie: tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur bij de receptie/snelloket op het stadskantoor. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken met de gemeente.

 

Wat heb ik nodig?

Schriftelijk (alleen via e-mail):

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam
 • telefoonnummer

Aan de balie:

 • geldig legitimatiebewijs, dat niet langer dan 5 jaar is verlopen.

Is uw legitimatiebewijs kwijt of gestolen? Dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie te tonen van het proces-verbaal van vermissing dat is opgemaakt door de politie. Daarnaast moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien.

Hoe lang duurt het?

Als u langskomt op het stadskantoor krijgt u de vervangende stempas direct mee. Als u de vervangende stempas schriftelijk aanvraagt, krijgt u deze 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag thuisgestuurd.