Voor- en vroegschoolse educatie toeslag, aanvragen

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) toeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor extra ondersteuning van kinderen. Kinderen krijgen extra ondersteuning bij taalontwikkeling, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw kind is tussen de 2,5 en 4 jaar
  • Het consultatiebureau heeft een verklaring (indicatie) voor VVE afgegeven
  • U en uw kind staan ingeschreven in de gemeente Oudewater
  • U kiest voor een kinderdagverblijf dat door de gemeente is aangemerkt als VVE locatie
  • U vraagt voor de uren dat u gebruik maakt van VVE geen kinderopvangtoeslag aan

De VVE toeslag voor 2017 is € 250,- per kind per maand.
De ouderbijdrage is maximaal € 27,- per maand.

Hoe melden/aanvragen?

Vul het aanvraagformulier (pdf) in en stuur deze op naar de gemeente, zie contactgegevens

Wat heb ik nodig?

  • Aanvraagformulier
  • Kopie indicatie VVE van het consultatiebureau
  • Kopie van het contract van de kinderopvangorganisatie met startdatum, locatie en aantal uur VVE

Wat kost het?

Er zijn geen kosten voor de aanvraag VVE toeslag

Hoe lang duurt het?

8 weken