Voorlopige voorziening, indienen

Wilt u de uitvoering van een besluit op korte termijn tegenhouden? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening maakt een besluit niet ongedaan, ook niet tijdelijk.
 • een bezwaarschrift wordt eventueel pas ongedaan gemaakt na afloop van de beoordeling van het bezwaarschrift.
 • als de rechter een voorlopige voorziening toekent, dan wordt het besluit van de gemeente Oudewater mogelijk (tijdelijk) buiten werking gesteld.

Hoe melden/aanvragen?

Een voorlopige voorziening kunt u indienen bij:

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in combinatie met het indienen van hoger beroep.

Wat heb ik nodig?

 • uw gegevens
 • datum dagtekening verzoek voorlopige voorziening
 • kopie ingediend bezwaarschrift
 • u licht toe waarom u vindt dat uw zaak met spoed behandeld moet worden en waarom u de behandeling van het bezwaarschrift niet af kunt wachten
 • handtekening

Wat kost het?

Bij de Voorzieningenrechter (2015):

 • Voor particulieren: € 167
 • Voor bedrijven, stichtingen en verenigingen: € 331

Bij de Raad van State (2015):

 • Voor particulieren: € 248
 • Voor bedrijven, stichtingen en verenigingen: € 497

Meer informatie