Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.

Wat zijn de mogelijkheden?

Wilt u iets voor een ander betekenen of gewoon bezig zijn? dan is vrijwilligerswerk wellicht iets voor u. Er zijn veel soorten vrijwilligerswerk. Alle informatie over vrijwilligerswerk in de gemeente Oudewater vindt u op de website www.welzijnoudewater.nl. Om ervoor te zorgen dat vrijwilligers voldoende verzekerd zijn heeft de gemeente Oudewater een collectieve vrijwilligersverzekering bij VNG afgesloten. Meer informatie over de vrijwilligersverzekering.

Wat zijn de voorwaarden?

In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor de vrijwilligersverzekering:

  • De verzekering is aanvullend op de eigen verzekering en vervangt deze dus niet.
  • Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang.
  • Het werk heeft geen winstoogmerk.
  • Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan.
  • De verzekering is niet van toepassing op: vrijwillige brandweerlieden, politiemedewerkers en stagiaires.

Vraag bij de organisatie waar u als vrijwilliger werkt of het ook echt vrijwilligerswerk is.

Hoe melden/aanvragen?

U hoeft zich niet aan te melden of een aanvraag in te dienen. U bent automatisch verzekerd.

Meer informatie

Als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen en u ontvangt een bijstandsuitkering, bespreek dit dan altijd vooraf met uw consulent re-integratie. Die consulent bekijkt samen met u welke stappen het beste zijn op weg naar werk en of u vrijwilligerswerk kunt gaan doen met behoud van uw uitkering.

Heeft u een uitkering? Dan vraagt u aan uw uitkeringsinstantie toestemming voor uw vrijwilligerswerk. Als u vragen heeft over uw belastingaangifte, kan de Belastingdienst u verder helpen