Watervergunning, aanvragen

Wilt u een steiger bouwen, oeverbeschoeiing aanleggen of een sloot dempen? Wilt u (afval)water lozen op oppervlaktewater of bouwen op, aan of in de buurt van een waterstaatswerk (zoals bijvoorbeeld een dijk, kademuur, gemaal)? Dan heeft u een vergunning nodig.

Wat zijn de mogelijkheden?

Niet in alle gevallen heeft u een watervergunning nodig. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden kan u hierover informeren.

Hoe melden/aanvragen?

Het is mogelijk dat u een vergunning moet aanvragen of alleen een melding hoeft te doen. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden kan u hier het beste antwoord op geven. Zij ook behandelen uw aanvraag. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (030) 634 57 00.

Hoe lang duurt het?

8 weken