Werkzaamheden aan een monument, vergunning aanvragen

Bent u van plan een monument af te breken, te wijzigen (verstoren) of te verplaatsen? Dan heeft u vrijwel altijd een vergunning nodig.

Wat zijn de voorwaarden?

Is uw pand aangewezen tot gemeentelijk of rijksmonument? Dan is het verboden om zonder vergunning een monument af te breken, te wijzigen (verstoren), te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen.

Voor gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten (pdf) vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Hoe melden/aanvragen?

U regelt uw aanvraag digitaal via: www.omgevingsloket.nl. Om het formulier te kunnen invullen, heeft u een DigiD inlogcode nodig (Wat is DigiD?).

Wat heb ik nodig?

Om uw aanvraag te kunnen behandelen hebben wij een compleet restauratieplan / veranderplan nodig, met daarin:

Van de bestaande toestand:

 • situatietekening
 • plattegronden
 • geveltekeningen
 • doorsnede-tekeningen
 • details
 • foto's bestaande toestand
 • in sommige gevallen ook een bouwhistorisch onderzoek

En van de nieuwe toestand:

 • situatietekening
 • plattegronden
 • geveltekeningen
 • doorsnede-tekeningen
 • details
 • beschrijving van de werkzaamheden (incl. materialen, werkwijze en kleuren)
 • eventuele referentiebeelden
 • Motivering van de veranderingen

Wat kost het?

 • als er sprake is van bouwen/verbouwen € 238,20
 • als er geen sprake is van bouwen/verbouwen (alleen restauratie) € 476,60
 • slopen van een bouwwerk in een beschermd stadsgezicht € 238,20
 • advies monumentencommissie WMMN / MooiSticht € 56,65 / 30 minuten
 • vooroverleg/beoordeling (indien uw plan doorgaat, wordt dit bedrag verrekend met het uiteindelijke totaalbedrag) € 193,15

Hoe lang duurt het?

Reguliere procedure: 8 weken
Uitgebreide procedure: 26 weken

Welke procedure wordt gevolgd hangt af van het project.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Wij raden sterk een vooroverleg aan. U kunt een persoonlijk gesprek aanvragen.

Als u zelf een afspraak inplant nemen wij vooraf contact met u op om uw vraag te bespreken zodat wij deze kunnen voorbereiden.