Wob-verzoek indienen

Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) heeft u recht op informatie over het bestuur van de overheid. U kunt bij de gemeente een Wob-verzoek doen.

Wat zijn de voorwaarden?

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:


  • U dient uw verzoek te richten aan het college van burgemeester en wethouders. 

  • U vermeldt uw naam, adres en datum van opstellen in het verzoek.

  • Uw aanvraag dient te worden ondertekend. 

  • U vermeldt het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen in het verzoek.

  • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn. 

  • De informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.

  • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager zoals papier, film, foto, tape of een computerbestand.

Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien. Indien uw verzoek leidt tot het bewerken van gegevens brengt de gemeente daar leges voor in rekening. Wij brengen geen leges in rekening voor het opzoeken van gegevens. 

Wijst de gemeente uw verzoek af? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U kunt de gemeente dan vragen om vergoeding bij te laat besluit.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Hoe melden/aanvragen?

U kunt een Wob-verzoek zowel schriftelijk (brief) als mondeling (telefonisch) indienen.

Let op: u kunt een Wob-verzoek niet per e-mail indienen. De gemeente Oudewater heeft deze weg niet opengesteld.

Wat kost het?

Voor het maken van kopieën van de gevraagde informatie worden kosten in rekening gebracht. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien. Indien uw verzoek leidt tot het bewerken van gegevens brengt de gemeente daar leges voor in rekening. Wij brengen geen leges in rekening voor het opzoeken van gegevens.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. Zij moet u dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn.