Woning splitsen, vergunning aanvragen

Bent u de eigenaar van een woning en wilt u die splitsen in meerdere woonruimten? Dan heeft u een vergunning nodig. Let op: u hoeft alleen vergunning aan te vragen voor sociale huurwoningen tot €710 en voor koopwoningen tot €231.132.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • Kadastrale splitsing: een woning splitsen in appartementsrechten in het kadaster. Vraag een splitsingsvergunning aan
  • Bouwkundige splitsing: het verbouwen van een gebouw naar meer appartementen. Vraag een omgevingsvergunning aan

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het pand moet in de gemeente Oudewater staan
  • Binnen een jaar gebruik maken van de vergunning
  • Het pand moet na verbouwing voldoen aan het Bouwbesluit
  • Bij de aanvraag kijkt de gemeente naar het belang van de aanvrager, het volkshuisvestelijk belang en de leefbaarheid (eventuele hinder voor buren en voldoende parkeergelegenheid)

Hoe melden/aanvragen?

U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente, zie contactgegevens.

Wat heb ik nodig?

  • Tekening van situatie voor de splitsing
  • Tekening van de toekomstige situatie
  • Situatietekening (kadastrale kaart)
  • Adresgegevens te splitsen pand

Wat kost het?

€ 54,55

Hoe lang duurt het?

8 weken

Meer informatie

Gaat u verbouwen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.