Zienswijze, indienen

Als u het wel of niet eens bent met een ontwerpbesluit, dan kunt u hierop uw zienswijze indienen. Uw reactie nemen we mee bij het definitieve besluit.

Wat zijn de mogelijkheden?

In de volgende gevallen kunt u zienswijze indienen:

 • ontwerp-omgevingsvergunning
 • voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplan
 • ontwerp-exploitatieplan
 • ontwerp-verkeersbesluit

Wat zijn de voorwaarden?

 • u kunt alleen een zienswijze indienen bij een ontwerpbesluit
 • dit kan alleen binnen de in publicatie aangegeven termijn

Hoe melden/aanvragen?

Hiervoor vragen wij u in te loggen met uw DigiD inlogcode. Wat is DigiD?

Formulier Zienswijze indienen

 

 

Of stuur een brief naar de gemeente, zie contactgegevens.

Wat heb ik nodig?

Digitaal:

 • DigiD inlogcode
 • korte omschrijving van het voorgenomen besluit waarop u zienswijze wilt indienen
 • motivering waarom u het wel of niet eens bent met het plan

Schriftelijk:

 • uw gegevens
 • omschrijving van het voorgenomen besluit waarop u zienswijze wilt indienen
 • motivering waarom u het wel of niet eens bent met het plan
 • datum verzending
 • handtekening

Wat kost het?

Geen kosten

Hoe lang duurt het?

De procedure die wordt gevolgd bij het indienen van een zienswijze is niet bij ieder besluit hetzelfde. Termijnen en eisen kunnen afwijken. Nadat de termijn voor het indienen van een zienswijze is verstreken, beoordeelt het bestuur alle zienswijzen en neemt hierover een definitief besluit.

Meer informatie

 • Heeft de gemeente al een definitief besluit genomen over het onderwerp waar u op wilt reageren? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen of beroep aantekenen.