Tweede Kamerverkiezing

De Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 15 maart 2017.

Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2017

Deze documenten liggen ter inzage op de afdeling Burgerzaken op het Stadskantoor, Waardsedijk 219 te Oudewater, elke ochtend van 08:30 tot 12:30 uur. Het is niet mogelijk om foto’s en / of kopieën van deze documenten te maken.

Mag ik stemmen?

Om te mogen stemmen in Nederland, gelden een aantal voorwaarden:

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • u bent 18 jaar of ouder.
 • u bent kiesgerechtigd.
 • u staat ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Oudewater. De stempas wordt verzonden naar het adres waarop u staat ingeschreven.
 • als u dakloos bent, staat u mogelijk niet in de BRP ingeschreven. U ontvangt dan geen stempas en kunt dus niet stemmen.
 • staat u als dakloze wel in de BRP ingeschreven, dan kunt u contact opnemen met Bureau Verkiezingen van de gemeente waar u staat ingeschreven over het ontvangen/ophalen van uw stempas.

U kunt uw stem uitbrengen op de dag dat de verkiezingen plaatsvinden bij een van de aangewezen stembureaus. Daarvoor heeft u de door de gemeente verstrekte stempas nodig en een geldig legitimatiebewijs.

Wat heb ik nodig om te stemmen?

 • uw stempas of kiezerspas.
 • geldig legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs). Uw legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Gemachtigd om voor iemand anders te stemmen

 • u kunt alleen gemachtigd worden als de stemgerechtigde woont in de gemeente Oudewater
 • kopie legitimatiebewijs van degene die u heeft gemachtigd (alleen bij onderhandse volmacht)
 • u mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen
 • u brengt uw stem tegelijkertijd uit met de stem van degene die u gemachtigd heeft

Legitimatiebewijs kwijt of gestolen?

Is uw legitimatiebewijs kwijt of gestolen? Dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie te tonen van het proces-verbaal van vermissing dat is opgemaakt door de politie of de gemeente. Daarnaast moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien.

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Meer informatie over de kiezerspas.

Vervangende stempas aanvragen

Meer informatie over een vervangende stempas aanvragen.

Iemand machtigen om voor mij te stemmen

Al u zelf niet in de gelegenheid bent om uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand machtigen dit voor u te doen.

Onderhandse volmacht

 • u kunt een kiezer in de gemeente Oudewater machtigen om voor u een stem uit te brengen. Dit heet onderhandse volmacht.

Voorwaarden

 • de gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • de gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Aanvragen

Onderhandse volmacht

 • vul op de achterkant van uw stempas (bij ’volmachtbewijs’) de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen en onderteken deze. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.

Stemmen vanuit het buitenland

Als u (tijdelijk) in het buitenland verblijft op de dag van de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017, kunt u toch stemmen. U kunt stemmen per volmacht.

Stemlocaties

Overzicht stemlocaties.

Verkiezingsborden

Meer informatie over het plaatsen van verkiezingsborden.