Collegevergadering 02 april 2024

Aanwezigen: Burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en gemeentesecretaris Van Eck

 

D/24/140606 | Collegevoorstel beantwoording artikel 32 vragen VVD Oudewater - Richtlijn lifestyle-neutraliteit BOA

Advies

Stem in met de beantwoording van artikel 32 vragen van de fractie VVD Oudewater over "Richtlijn lifestyle-neutraliteit BOA" en stuur deze raadsinformatiebrief naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/139267 | Schriftelijke vragen art. 32 RvO van fractie VVD inzake Overdracht verbinding N228 en A12

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief, met de beantwoording van de vragen van de fractie van de VVD over de overdracht van de verbinding tussen de N228 en de A12 aan de provincie, en verzend deze aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord