Inkomen

U vindt hier alle hulp voor inwoners met weinig of geen inkomen. Denk aan schuldhulpverlening, bijstand, inkomenstoeslag en AIO-aanvulling.

Gemeente Oudewater biedt de volgende hulp aan inwoners met weinig of geen inkomen. Via onze handige tool ontdekt u op welke hulp u recht heeft.

Energietoeslag

Als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm, kunt u energietoeslag krijgen. U vraagt uw energietoeslag aan via Ferm Werk. Let: als u een bijstandsuitkering heeft via Ferm Werk, hoeft u niks te doen. U krijgt de energietoeslag dan vanzelf. 

Belastingen

Als u geen belasting kunt betalen, kunt u kwijtschelding krijgen. U vraagt kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen aan via de gemeente en kwijtschelding voor waterschapsbelasting via BghU.

Schuldhulpverlening

Als u schulden of betalingsachterstanden heeft, kunt u hulp krijgen van een bemiddelaar. U vraagt schuldhulpverlening aan via Stadsteam Oudewater.

Bijstand

Als u niet in aanmerking komt voor een uitkering van het UWV, kunt u een bijstandsuitkering krijgen. U vraagt bijstand aan via Ferm Werk.

Bijzondere bijstand

Als u belangrijke onverwachte rekeningen niet kunt betalen, kunt u geld hiervoor krijgen. U vraagt deze ‘bijzondere bijstand’ aan via Ferm Werk.

Inkomenstoeslag

Als uw maandinkomen minder dan € 1.897,50 was in de afgelopen 3 jaar, kunt u extra inkomen krijgen. U vraagt deze ‘individuele inkomenstoeslag’ aan via Ferm Werk.

AIO-aanvulling

Als u ouder bent dan de AOW-leeftijd en geen volledige AOW ontvangt, kunt u een aanvulling krijgen. U vraagt deze ‘AIO-aanvulling’ aan via SVB.

Zorgverzekering (gemeentepolis)

Als u een laag inkomen heeft, kunt u korting krijgen op een zorgverzekering. U sluit deze zorgverzekering af via Gezond Verzekerd.

Peuteropvangtoeslag

Als uw gezinsinkomen minder dan € 80.000 per jaar is, kunt u een vergoeding krijgen voor peuteropvang. U vraagt peuteropvangtoeslag aan via de gemeente.

Bijdrage voorschoolse opvang (VVE)

Als u kind naar de voorschool gaat kunt u een bijdrage in de kosten krijgen. U vraagt een bijdrage voorschoolse opvang aan via de gemeente.

Declaratieregeling

Als uw maandinkomen minder dan € 2.070 is, kunt u geld krijgen voor sport, nieuws, cultuur en school. U vraagt deze ‘declaratieregeling’ aan via Ferm Werk.

Uitgiftepunten gratis menstruatieproducten (MUP)

U kunt zonder afspraak bij een uitgiftepunt terecht. Kijk voor de actuele locaties in Oudewater op deze kaart.