Bijdrage voorschoolse opvang (VVE)

De voorschool is voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud met risico op taalachterstand. De voorschool helpt kinderen om een goede start op de basisschool te kunnen maken. U vraagt uw bijdrage voor de voorschool (VVE) online met DigiD aan.

Online aanvragen

Hoe werkt de voorschool?

 • Uw kind mag in totaal 960 uur, verdeeld over 60 schoolweken, naar een kinderdagverblijf waar een voorschool is. De eerste 48 schoolweken 15 uur per week en de laatste 12 schoolweken 20 uur per week.
 • Er is een speciaal programma en extra aandacht voor de taalontwikkeling van kinderen.
 • De sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van uw kind wordt gestimuleerd.
 • De kinderdagverblijven in de gemeente die een VVE-aanbod hebben, werken met het programma Puk en Ko.

Voorwaarden

 • Uw kind is 2,5 tot 4 jaar oud.
 • U én uw kind staan ingeschreven in de gemeente Oudewater.
 • Het consultatiebureau heeft een verklaring (VE-indicatie) voor de voorschool afgegeven. De arts van het consultatiebureau bepaalt dit wanneer uw kind 24 maanden oud is.
 • U kiest een voorschool (kinderdagverblijf) die door de gemeente is aangemerkt als VE (Voorschoolse Educatie)-locatie.
 • U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kind gebruik maakt van de voorschool.

Procedure

 1. U vraagt toeslag aan via de knop ‘Online aanvragen’.
 2. U ontvangt binnen 8 weken bericht met de beslissing.
 3. Bij goedkeuring ontvangt u een vast bedrag per maand.

Kosten

De ouderbijdrage is maximaal € 36,73 per maand.

Veelgestelde vragen

Hoeveel krijg ik als bijdrage voor de voorschool?

€ 566,40 per kind per maand.