Vergunningen

 • Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

  Als u iets wilt bouwen of verbouwen, dan heeft u soms een omgevingsvergunning bouwen nodig.

 • Omgevingsvergunning slopen aanvragen

  Als u een monument gaat verbouwen of slopen, heeft u soms een omgevingsvergunning slopen nodig. U vraagt uw sloopvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Omgevingsvergunning kappen aanvragen

  Als u een boom of boombeplanting wilt kappen, heeft u soms een omgevingsvergunning kappen nodig. U vraagt uw kapvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Splitsingsvergunning aanvragen

  Als u uw woning wilt splitsen in meerdere zelfstandige woningen, dan kunt u schriftelijk een splitsingsvergunning aanvragen.

 • Evenementenvergunning aanvragen

  Als u een klein evenement organiseert, meldt u dit bij de gemeente. Als u een groot evenement organiseert, vraagt u een evenementenvergunning aan.

 • Exploitatievergunning aanvragen (horeca)

  Als u een horecabedrijf, buurthuis of clubhuis begint of overneemt, dan kunt u online een exploitatievergunning aanvragen.

 • Vergunning kansspel aanvragen (speelautomaten)

  Als u 1 of 2 speelautomaten (zoals gokkasten) wilt plaatsen in uw horecabedrijf, dan kunt u online een vergunning kansspel (speelautomaten) aanvragen.

 • Alcoholvergunning aanvragen

  Als u alcohol wilt schenken of verkopen, dan kunt u online met DigiD of eHerkenning een alcoholvergunning aanvragen.

 • Gemeentegrond gebruiken (precario)

  Als u tijdelijk iets op gemeentegrond wilt plaatsen, zoals een bouwkeet, container, bouwsteiger etc., heeft u een precariovergunning nodig. U vraagt een precariovergunning online aan.

 • Standplaatsvergunning aanvragen

  Als u producten wilt verkopen vanuit een kraam of wagen (zoals een viskraam), dan kunt u online een standplaatsvergunning aanvragen.

 • Collectevergunning aanvragen

  Als u wilt collecteren, heeft u soms een collectevergunning nodig. U vraagt uw collectevergunning online aan.

 • Principeverzoek indienen

  U kunt een principeverzoek indienen voordat u een vergunningsaanvraag doet. De gemeente geeft u een inschatting van de wenselijkheid van uw plan.

 • Archeologisch onderzoek

  Als u gaat bouwen of verbouwen kunt u resten uit het verleden in de grond vinden. De gemeente beslist of en hoe u onderzoek naar deze resten moet doen. U moet dan eerst een onderzoek door archeologen laten doen voor u een omgevingsvergunning krijgt.