Vergunningen

 • Bouwvergunning aanvragen

  Als u een woning wilt bouwen óf uw woning wilt verbouwen, dan heeft u soms een omgevingsvergunning nodig (vroeger: bouwvergunning).

 • Sloopvergunning aanvragen

  Als u een monument gaat verbouwen of slopen, heeft u soms een vergunning nodig. U vraagt uw sloopvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Kapvergunning aanvragen

  Als u een boom of boombeplanting wilt kappen, heeft u soms een kapvergunning nodig. U vraagt uw kapvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Splitsingsvergunning aanvragen

  Als u uw woning wilt splitsen in meerdere zelfstandige woningen, dan kunt u schriftelijk een splitsingsvergunning aanvragen.

 • Evenementenvergunning aanvragen

  Als u een klein evenement organiseert, meldt u dit bij de gemeente. Als u een groot evenement organiseert, vraagt u een evenementenvergunning aan.

 • Exploitatievergunning aanvragen (horeca)

  Als u een horecabedrijf, buurthuis of clubhuis begint of overneemt, dan kunt u online een exploitatievergunning aanvragen.

 • Exploitatievergunning aanvragen (speelautomaten)

  Als u 1 of 2 speelautomaten (zoals gokkasten) wilt plaatsen in uw horecabedrijf, dan kunt u online een exploitatievergunning aanvragen.

 • Alcoholvergunning aanvragen

  Als u alcohol wilt schenken of verkopen, dan kunt u online met DigiD of eHerkenning een alcoholvergunning aanvragen.

 • Veiligheidsplan opstellen voor uw evenement

  Als u een evenementenvergunning aanvraagt, dan voegt u een veiligheidsplan toe bij uw aanvraag. In het veiligheidsplan beschrijft u, als organisator, alle maatregelen en afspraken voor de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen (bezoekers, medewerkers, omstanders) en de openbare orde tijdens uw evenement.

 • Gemeentegrond gebruiken (precario)

  Als u tijdelijk iets op gemeentegrond wilt plaatsen, zoals een bouwkeet, container, bouwsteiger etc., heeft u een precariovergunning nodig. U vraagt een precariovergunning online aan.

 • Terrasvergunning aanvragen

  Als u een horecabedrijf heeft en een terras wilt plaatsen of veranderen, dan kunt u online een terrasvergunning aanvragen.

 • Standplaatsvergunning aanvragen

  Als u producten wilt verkopen vanuit een kraam of wagen (zoals een viskraam), dan kunt u online een standplaatsvergunning aanvragen.

 • Collectevergunning aanvragen

  Als u wilt collecteren, heeft u soms een collectevergunning nodig. U vraagt uw collectevergunning online aan.

 • Principeverzoek indienen

  U kunt een principeverzoek indienen voordat u een vergunningsaanvraag doet. De gemeente geeft u een inschatting van de haalbaarheid van uw plan.

 • Archeologisch onderzoek

  Als u gaat bouwen of verbouwen kunt u resten uit het verleden in de grond vinden. De gemeente beslist of en hoe u onderzoek naar deze resten moet doen. U moet dan eerst een onderzoek door archeologen laten doen voor u een omgevingsvergunning krijgt.