Principeverzoek indienen

U kunt een principeverzoek indienen voordat u een vergunningsaanvraag doet. U doorloopt geen formele procedure. U maakt dan nog geen hoge kosten voor onder andere gedetailleerde tekeningen en onderzoeken. Wel weet u alvast hoe de gemeente over uw plan denkt. 

Formulier downloaden

Procedure

  1. U stuurt het aanvraagformulier en de bijlagen naar Gemeente Oudewater, Postbus 100, 3440 AA Oudewater. Of via e-mail naar omgevingsloket@oudewater.nl. In het formulier staat welke bijlagen u moet meesturen. U ontvangt een bericht na compleet aanleveren. 
  2. Op het moment dat wij uw verzoek gaan behandelen, nemen wij contact met u op. U krijgt een bericht over hoelang het proces duurt.
  3. Wij beoordelen dan of uw verzoek wenselijk is. Voor de wenselijkheid controleren wij of er raakvlakken met de beleidsplannen van de gemeente zijn. Over het resultaat van deze beoordeling ontvangt u een brief. 

    Let op: Uw verzoek wordt binnen 3 maanden beoordeeld.  

  4. Wanneer uw verzoek wenselijk blijkt te zijn, kunt u beslissen een tweede verzoek in te dienen voor de haalbaarheid. Er zal dan een specifieke beoordeling van uw plan plaatsvinden. Dit geeft een een goede indicatie of u voor uw plan een vergunning krijgt. 

    Voor een uitgebreide beoordeling van de haalbaarheid is meestal meer tijd nodig en zijn de kosten hoger. Het is mogelijk dat wij u uitnodigen voor een overleg om uw verzoek zo nodig aan te passen. 

Kosten

  • In het aanvraagformulier leest u meer over de kosten voor het onderzoeken van de wenselijkheid. 
  • De kosten voor het nagaan van de haalbaarheid zijn afhankelijk van welke onderzoeken er moeten plaatsvinden. De exacte kosten zullen aan de hand van de legesverordening van de gemeente worden vastgesteld. 

Vragen?

Neem telefonisch contact op met het Omgevingsloket via 140348 of per e-mail omgevingsloket@oudewater.nl.