Archeologisch onderzoek

Als u gaat bouwen of verbouwen kunt u resten uit het verleden in de grond vinden. De gemeente beslist of en hoe u onderzoek naar deze resten moet doen. U moet dan eerst een onderzoek door archeologen laten doen voor u een omgevingsvergunning krijgt. 

Wanneer onderzoek doen?

U hoeft niet altijd onderzoek door een archeoloog te laten doen. Hoe groot de kans op archeologische resten in de bodem is, verschilt per plek. Of u archeologisch onderzoek moet uitvoeren, hangt ook af van uw plannen. 

Procedure

Stuur een e-mail naar stadskantoor@oudewater.nl met uw plannen. Wij toetsen de werkzaamheden dan aan het omgevingsplan. Wij hebben nodig:

  • Een tekening met de geplande werkzaamheden op en in de grond. Denk aan funderingen, kabels en leidingen en heipalen. 
  • Het oppervlak en de diepte beneden maaiveld van de werkzaamheden moeten hierop staan.

Kaart

U kunt de archeologische verwachting voor alle grond in Oudewater bekijken op deze kaart. In het Archeologiebeleid van de gemeente ziet u wanneer archeologisch onderzoek verplicht is.

Kosten

U betaalt de kosten voor het archeologisch onderzoek en advies.

Welstandsnota Oudewater

De bouwaanvragen worden getoetst op basisvoorwaarden door de Commissie Omgevingskwaliteit en Erfgoed Oudewater (COEO). Dit heet de Welstandsnota. Wilt u de Welstandsnota ontvangen? Stuur een e-mail naar omgevingskwaliteit@woerden.nl.

Deze Welstandsnota is gekoppeld aan een kaart. Zie: Kaart Welstandsnota

Meer informatie

De regels over archeologie staan in de Erfgoedwet 2016 en de Erfgoedverordening Oudewater