Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Als u iets wilt bouwen of verbouwen, dan heeft u soms een omgevingsvergunning bouwen nodig. U vraagt uw omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. U heeft hier DigiD voor nodig.

Online aanvragen

Voorwaarden

Procedure

Hoe kunt u een vergunning aanvragen?

Past uw bouwproject binnen het omgevingsplan?

  • Als de bouwactiviteiten passen binnen de regels van het omgevingsplan kunt u een aanvraag indienen via het Omgevingsloket. U heeft hier DigiD voor nodig.
  • Als uw bouwactiviteiten niet passen binnen het omgevingsplan vragen wij u een principeverzoek in te dienen. Wij beoordelen bij een principeverzoek of wij uw bouwproject wenselijk en haalbaar vinden. Als de uitkomst positief is kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.

Voldoet uw bouwproject aan de technische eisen?

  • Alle bouwwerken moeten voldoen aan technische eisen. De werkzaamheden die u wilt uitvoeren kunnen gecheckt worden aan de technische eisen door de gemeente of een kwaliteitsborger. Het kan ook zijn dat de werkzaamheden niet gecontroleerd hoeven te worden (vergunningvrij zijn).
  • U vraagt uw omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. U heeft hier DigiD voor nodig. U kunt hier ook controleren of u vergunning nodig heeft of een melding moet indienen. 

Kosten

De kosten verschillen per (ver)bouwproject. Zie: Legesverordening 2024.