Gemeentegrond gebruiken (precario)

Als u tijdelijk iets op gemeentegrond wilt plaatsen, zoals een bouwkeet, container, bouwsteiger etc., heeft u een precariovergunning nodig. U vraagt uw precariovergunning online aan.

Online aanvragen

Voorwaarden

  • U vraagt uw vergunning minimaal 3 weken voor u het object wil plaatsen aan.

Procedure

  1. U vraagt uw precariovergunning online aan.
  2. U ontvangt het besluit van de gemeente.

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

  • Een plattegrond waarop duidelijk zichtbaar is waar het object geplaatst wordt.

Kosten

Hoeveel precariobelasting u betaalt, hangt af van de grootte van het voorwerp en voor hoe lang het voorwerp geplaatst wordt. Zie: Precariobelasting