Standplaatsvergunning aanvragen

Als u producten wilt verkopen vanuit een kraam of wagen, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Bijvoorbeeld vanuit een viskraam, oliebollenkraam of foodtruck. U vraagt deze vergunning online met eHerkenning aan.

Online aanvragen

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
 • U heeft een WA-verzekering.
 • Uw kraam of wagen heeft maximaal 34 m² grond nodig. Inclusief bijvoorbeeld opslag of geparkeerde auto.
 • U vraagt uw standplaatsvergunning minimaal 8 weken voor de datum dat u de standplaats wil gebruiken aan.

Procedure

 1. U vraagt uw standplaatsvergunning online aan.
 2. U ontvangt uw standplaatsvergunning binnen 8 weken (bij goedkeuring).

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

 • Een plattegrond van de indeling. U kunt hiervoor deze tool gebruiken.
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart).
 • Een kopie WA-verzekering.
 • Een kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
 • Duidelijke kleurenfoto’s van de kraam/wagen.

Kosten

 • Standplaats (1 week of korter): € 65,90
 • Precariobelasting: € 3,06 per m² per dag

Veelgestelde vragen

Voor welke locaties kan ik een standplaatsvergunning aanvragen?

U kunt een vergunning voor een vaste standplaats aanvragen voor twee locaties.

 • Markt (afgesloten deel): 1 standplaats
 • Parkeerterrein (bij supermarkt aan het Joostenplein): 1 standplaats

Een standplaats innemen kan van maandag tot en met zaterdag. De locatie Markt is op woensdag niet beschikbaar.

U kunt ook een vergunning voor een tijdelijke standplaats aanvragen. Er is maximaal 1 tijdelijke standplaats per dorpskern per dag beschikbaar.

Hoe lang kan ik een standplaats gebruiken?
 • Vaste standplaats: maximaal 2 dagen per week
 • Tijdelijke standplaats: maximaal 12 dagen per jaar per aanvrager. Seizoensgebonden producten mogen maximaal 6 maanden aaneengesloten worden aangeboden.
Is een standplaatsvergunning nodig op eigen terrein?

Nee.